FARVE / COLOUR / Testen siger

RØD FAKTOR/Red factor

e/e-kun rødt opdaget uden andre "ændringsgener" er hesten rød eller sorrel.
Chessnut or sorrel.
E/e - både sort og rød anlæg, kan videregive begge farver. Uden andre gener vil hesten være sort, rødbrun eller brun.
1 Red and 1 Black the horse is black if it's not diluted. Can produce both red and black.
E/E - intet rødt. Kan ikke lave røde føl uanset hvilken farve man parrer med. Vil være sort, rødbrun eller brun.
Homozygous black can't breed chessnuts. Black if not diluted.

AGOUTI

A/A - sort farve i plettet mønster. Uden andre "ændringsgener" rødbrun eller brun.
Bay if not diluted. Breeds bay if bred to a black. Red can hide Agouti
A/a - sort farve i plettet mønster. Uden andre "ændringsgener" rødbrun eller brun.
Bay if not diluted. Can breed bay if bred to a black. Red can hide Agouti
a/a - vigende. sort ensartet fordelt. Sort uden andre ændringsgener.
No Agouti, can only bred bay if bred to a carrier.
 
CREAM: Hvis der også er pearl eller silver i generne, sættes pearl/silver foran farven. F.eks. pearl buckskin.
If also diluted by pearl or silver, it's pearl/silver+the coat colour. Ex: pearl buckskin.
 
N/N - creme gen. Sorrel, rød,rødbrun eller sort uden andre ændringsgener.
No cream, will need a cream diluted partner to breed creamed dilutions.
N/Cr (CRcr) - heterozygot, 1 creme gen. Palomino, buckskin og smoky black uden andre ændringsgener.
1 cream can produce palomino buckskin smokey black if not any further diluted.
CR/CR - homozygot, 2 creme gener. Cremello, perlino og smoky creme uden andre ændringsgener.
Homozygous cremello, perlino or smokye black if not further diluted, all offspring will be cream diluted.

EKS: Agouti - aa Black - Ee Tobiano - TO/to Sabino - negative Creme - Cr = smoky black tobiano

PEARL

N/N - intet pearl gen. No pearl found

N/PRL (PRLprl) - 1 gen. Hvis der også er creme gen opstår falsk dobbelt creme præg. 1 copy if cream diluted a false cream will appear.

PRL/PRL - 2 gener. På en rød basisfarve giver det "uniform" af abrikos på kroppen, hale/man.
Homozygous if red based a uniform of apricot on body mane and tail.

EKS: Black - Ee Agouti - aa Sabino - nn Creme - Cr/cr Pearl - N/Prl = black pearl

SILVER

N/N - ingen silver. No silver found

N/Z (Zz) - 1 gen. Sort basisfarve giver silver dapple. Rødbrun vil få lysre sort på det nederste af benet, hale/man. Rød kan være bærer men det kan ikke ses.
1 copy. Black based horses will be black silver chocolate palominos/silver dapple) if not futher diluted. Red can hide silver. Can produce silver dilutions.
Z/Z - 2 gener. Sort basisfarve giver silver dapple. Rødbrun vil få lysere sort på det nederste af benet, hale/man. Rød kan være bærer men det kan ikke ses.
Homozygous all offspring will carry silver.

EKS: Agouti - aa Black - EE Tobiano - TO/to Silver - Z/z = silver dapple tobiano

LETHAL OVERO

N/N - intet gen. None carrier

N/O - 1 gen. Parret med en anden er der 25% chance for Lethal Overo White føl (ikke levedygtig).
1 copy found. If bred to another carrier there's 25% risk that the foal will not live.
O/O - 2 gener. Er kun fundet i de ikke levedygtige.
Homozygous has only been found in foals that didn't survive.

SABINO 1

N/N - intet gen. None carrier needs a carrier to produce strawberry.

N/SB1 (SB1/sb1) - 1 gen. Typisk mindst 2 hvide ben, blis, plettet eller skimlet i på midten og uensartet aftegninger rundt om hvidt.
1 copy can produce strawberry. Often at least 2 white legs, dapples or roann with markings around white.
SB1/SB1 - 2 gener. Hvid eller næsten hvid præg.
Homozygous white or almost white. All offspring will be strawberry.

LEOPARD (spotted/appaloosa)
N/N intet gen
LP/N (LP/lp) 1 gen
LP/LP -  2  gener (fewspotted) næsten hvide og meget få pletter.