Har du ikke fundet din drømmehest, så kontakt os da vi har en del kontakter. Vi hjælper også med at finde en køber til din hest, kontakt os for yderligere oplysninger. Er det heste i DK eller taler du engelsk fører du selv forhandlingerne med sælger.
Når du har fundet din nye hest, så giv os venligst besked, så vi ikke unødvendigt bruger tid og penge.
Alle salgsheste af egen avl bliver registreret i Irish Cob Society NL, chippes og passes med alt til aftalt afrejse og er vant til at være i hænder.
Ved reservering betales depositum. Hvis køber fortyder reservationen mister køber depositum, er hele købssummen betalt refunderes restbeløb. Når depositum er betalt betragtes handlen som endelig og det fulde ansvar for hesten overgår til køberen på det aftalte afrejsetidspunkt. Sælger forpligter sig til fortsat at passe hesten med alt indtil da. Hvis hesten ikke kan rejse til aftalt tidspunkt, betales foderpenge 30.00 kr pr ekstra døgn + evt. udgifter til smed osv. af køber(dog skal hesten afhentes senest 30 dage efter det oprindeligt aftalte tidspunkt)  Transport arrangeres og betales af køber for købers fulde ansvar.
Vi forbeholder os ret til at annullere aftalen ved misligholdelse eller mistanke om forhold der har alvorlig betydning for hestens velbefindende. Betingelserne for refundering af indbetalt beløb, er de samme som ved købers annullering.
 
 
 
 

Chestnut SB1 Roan ee SB1n Rn
Can be purchased as 3-in-one with
her smokey black sb1 2017 filly Frilenis Vina whos is a great grand daughter to Camella Boy Warrior 
4500 euros
More info http://frilenisgypsyhorses.dk/sd-fiona
Will be rebred to a palomino counting amongst others The Producer in his line.
 
Frilenis Vina filly 1700 euros
Smokey black sabino1
Can leave in nov if sold seperately.
With dam as 3-in-one 4500 euros
More pics on request.
Great grand daughter to Camella Boy Warrior. Also counts pedigree from Åeter Ash, Clononeen and The Business to mention some.
Mothers pedigree on her page SD Fiona
 
 
   
All horses for sale from our farm are registered in the Irish Cob Society NL, chipped and fitted with wrought, vaccinations, etc. and used to being in the hands.
By reservation deposit is asked to secure. If the buyer regret the deal, the deposit is lost, if the entire purchase price is paid, the ballance will be refunded. Once the deposit is paid trade is final and full responsibility for the horse passes to the buyer at the agreed date of departure. Vendor agrees to continue to care for the horse with everything until then.
If the horse can not travel at the agreed time, fee of 4.00 EUR a day and extra costs to vet, farrier etc will have to be paid by buyer before the horse can leave, the horse will have to leave within 30 days from the original aggreed date of transport. Transport will be arranged and paid by the buyer at the buyer's sole responsibility.
We reserve the right to cancel the agreement at any breach or suspected conditions that seriously affect the horse's wellbeing.
The conditions for refund of the paid amount is the same as to the buyer's cancellation